Cc10d880 f78d 43e7 b273 125ba74c2326

Terveysteknologian kehitys, toisista välittäminen ja itsearvostus takaavat maamme hyvinvoinnin myös tulevaisuudessa

1. Kuinka tärkeänä näet terveysteknologiassa tapahtuvan kehityksen Suomelle?

MARINA ERHOLA

Alalla tapahtuva kehitys on erittäin tärkeää Suomelle. Väestömme ikäprofiili ja tautitaakka muuttuvat nopeasti joten tarvitsemme uusia keinoja hoitaa ja hoivata ihmisiä entistä paremmin. Ala on kuitenkin vaikea, toisaalta puuttuu pääomaa tai ainakin sen löytäminen on vaikeaa, toisaalta alalla korostuvat kansainväliset regulaatiot, joiden tunteminen on edellytys pärjäämiselle.

ANNIKA SAARIKKO

Terveysteknologialla voidaan mm. tukea asiakkaiden omaa toimintakykyä ja osallisuutta, parantaa palveluiden laatua ja saatavuutta sekä vapauttaa hoivahenkilökunnan aikaa asiakkaiden kohtaamiseen. Terveysteknologia on meille myös tärkeä viennin ala.

HENRIK DETTMANN

Terveysteknologiavienti merkitsee lisää taloudellisia resursseja valtiolle, kunnille ja yrityksille, kun taas teknologian kehittyminen täsmällisemmäksi ja tehokkaammaksi parantaa ihmisen inhimillisiä resursseja.

2. Työhyvinvoinnin merkitystä nykypäivänä ei voi korostaa liikaa. Mikä mielestäsi on työhyvinvoinnin merkittävin kulmakivi?

MARINA ERHOLA

Työhyvinvoinnin kulmakivi on onnistunut yksilöä ja hänen ainutlaatuisuuttaan arvostava johtaminen. On arvioitu, että valta-osa työhyvinvoinnin ja työmotivaation menetyksistä tapahtuu huonon esimies-alaissuhteen johdosta. Puutteet työhyvinvoinnissa ovat keskeinen syy työpaikkojen tuottavuuden laskussa.

ANNIKA SAARIKKO

Merkittävin kulmakivi on hyvä, oikeudenmukainen johtaminen sekä mielekäs ja motivoiva työ. Lisäksi työhyvinvointiin vaikuttavat monet muut työhön ja omaan elämään liittyvät tekijät sekä työ- ja oman elämän onnistunut yhteensovittaminen.

HENRIK DETTMANN

Työpaikat toimivat samanlaisilla lainalaisuuksilla kuin muutkin ihmisympäristöt: esimiesten on synnytettävä alaisissaan motivaatio antaa kaikkensa organisaation puolesta. Parhaiten tämä onnistuu, kun tiedostamme toistemme vahvuudet ja epämukavuusalueet.

3. Suomi on valittu maailman onnellisimmaksi maaksi. Mitä vaatii, että olemme myös tulevaisuudessa maailman onnellisin kansa?

MARINA ERHOLA

Suomi on ollut jo aiemminkin kärkikymmenikössä World Happiness -raportissa, mikä on osoitus kestävästä yhteiskuntapolitiikasta, jonka eteen pitää tehdä jatkossakin systemaattista työtä. Jostakin syystä suomalaisten on itse ollut vaikea uskoa raportin tulosta, joten kestävän yhteiskuntapolitiikan lisäksi lisää ylpeyttä hienosta maastamme.

ANNIKA SAARIKKO

Uskon että maamme onnellisuuden perusta on sosiaalisessa oikeudenmukaisuudessa, mahdollistavassa hyvinvointiyhteiskunnassa ja mutkattomissa suhteissa toisiimme. Näitä kaikkia vaalimalla voimme olla onnellisia tulevaisuudessakin.

HENRIK DETTMANN

Teknologinen kehitys, erilaiset älylaitteet ja arkea helpottavat innovaatiot ovat kiva mauste, mutta inhimilliset onnen lähteet ovat pysyneet vuosisatojen ajan suurin piirtein samoina: terveys, perhe ja ystävät, ruoka ja juoma, mahdollisuus toteuttaa itseään.

Mainos