B8f225bb bf63 48b3 a2c8 e5c4b5d1dfb8

PELI, JOHON KANNATTAA KOUKUTTUA

Validia Kuntoutuksen pelillistämistä hyödyntävä teknologiakuntoutussali motivoi kuntoutujia ja mahdollistaa tehokkaan yksilöllisen kuntoutuksen.

Validia Kuntoutus on aivo- ja selkäydinvaurioiden sekä muiden neurologisten sairauksien ja vammojen kuntoutuksen asiantuntija. Kuntoutus on yksilöllistä ja hyödyntää nykyteknologian yhtenä osana videopelaamista.

Validian Helsingissä sijaitsevaan teknologiakuntoutussaliin on koottu kokonainen teknologisten kuntoutusvälineiden tuoteryhmä. ”Näin laajassa mittakaavassa olemme Suomessa ainut toimija”, kertoo toimintaterapeutti Juha Kareinen ja esittelee pari vuotta toiminnassa ollutta salia.

“VALIDIAN KUNTOUTUSSALIIN ON KOOTTU KOKONAINEN TEKNOLOGISTEN KUNTOUTUSVÄLINEIDEN TUOTERYHMÄ.”

Kuntoutusta tehdään sekä ryhmissä että yksilötapaamisissa. ”Laitteissa vahvistetaan mm. yläraajojen toimintakykyä, liikeratoja, käden puristusvoimaa, ylävartalon tasapainoa sekä aktivoidaan liikeratahermostoa. Tämä kaikki tapahtuu tutkimustuloksiin perustuvan pelillistämisen ja teknologian avulla”, Kareinen kertoo.

Hän saa työssään välitöntä positiivista palautetta kuntoutettavilta. ”He koukuttuvat pelaamaan näitä pelejä ja huomaamattaan jaksavat tehdä riittävän määrän harjoitetoistoja. Tämä parantaa kuntoutuksen vaikuttavuutta merkittävästi.”

Yllä olevassa kuvassa: Kuntoutettava jaksaa pelissä onnistumisen innoittamana tehdä tarpeellisen määrän yläraajan laajempia liikeratatoistoja. Diego-laitteen säädettävät moottorit avustavat tarvittaessa käden nostoa toimintaterapeutin valvomana.

validia-kuntoutus.fi

Mainos