32e7eee9 5bf2 4114 a5ad db866a37b95d

"Rohkeutta omaan ammattitaitoon"

Kognitiivisen terapian menetelmiä luotsaava yritys Luote Oy vastaa sotealueen valtakunnallisiin hoitomuotojen kehittämistarpeisiin kouluttamalla mielenterveysalan organisaatioiden henkilökuntaa kansainvälisten, tutkittujen ja vaikuttavien hoitomallien toteuttamiseen.

Psykoterapeutit, Luote Oy:n toimitusjohtaja Anna-Maija Kokko, varatoimitusjohtaja Susan Laitala ja hallituksen puheenjohtaja Kristiina Fromholtz-Mäki, toteavat, että olemme välittäjiä, tuomme Suomeen kansainvälisiä osaajia ja tutkittuja hoitomalleja, jolloin ne ovat tarjolla yhä suuremmille potilasmäärille. ”Koulutuksistamme suuri osa on ns. prosessikoulutusta, jossa teoreettinen opetus sidotaan käytännön työhön”, kertoo Anna-Maija. Sote-alueen koulutuksista olemme parhaillaan laajentamassa toimintaa muille julkisen toiminnan alueille ja esimiestyön kouluttamiseen.

Tasa-arvoisuus ja saatavuus

Sote-uudistuksen tavoitteissa on parantaa myös mielenterveyspalveluiden yhdenvertaisuutta ja saatavuutta. ”Me vastaamme sotehaasteeseen ja toimimme osaltamme siten, että mm. Käypä hoito -suosituksissa olevan kognitiivisen terapian tietotaidon saatavuus paranee valtakunnallisesti”, sanoo Susan. ”Hoidon tasa-arvoisuus toteutuu, kun tutkitut ja vaikuttavat menetelmät ja toimintatavat ovat laajalti käytössä.”

Toimipaikkakoulutukset

Omalla työpaikalla toteutettavat, soveltavat menetelmäkoulutukset tavoittavat kerralla ison joukon. ”Koulutukset ovat käytännön läheisiä. Tiedot tehdään taidoiksi”, kuvailee Anna-Maija. ”Työn haasteisiin kohdistuvassa koulutuksessa ja konkreettisia hoidon menetelmiä oppiessa myös työmotivaatio kasvaa ja se vaikuttaa innostavasti työilmapiiriin. Vaikeidenkin asioiden lähestymiseen tulee lisärohkeutta opittujen menetelmien avulla. Kokemus toimivista työskentelytavoista vahvistaa työntekijöidenkin jaksamista.”

”Kognitiivisen psykoterapian perusmalli selkiyttää tunteiden, ajattelun, uskomusten ja toiminnan yhteyttä meidän itsetuntemuksessa ja vuorovaikutuksessa, näiden taitojen syvää kehittämistä tarvitaan myös liikemaailmassa – kaikkialla missä on kahdenkeskistä ja ryhmien sisäistä tai välistä vuorovaikutusta”, sanoo Kristiina, joka on myös henkilöstöhallinnon ja yritysvalmennuksen pitkän linjan ammattilainen.

Luote_2.jpg Vieraileva kouluttaja Remco van der Wijngaart koulutti skeemapsykoterapiaa elokuussa Tieteiden talolla Helsingissä.

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

  • Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n 100 % omistama.
  • Perustettu vuonna 2009, liikevaihto v. 2017 n. 900 000 €.
  • Yhteiskunnallinen yritys, jossa on rajoitettu osingon jako.
  • Tuotto ohjataan koulutustuotteiden kehittämiseen, monipuolistamiseen ja laajentamiseen.
Päätuotteet
  • Toimipaikkakoulutukset – organisaatioille räätälöidyt menetelmäkoulutukset.
  • Kansainvälisten, tutkittujen kognitiivisten menetelmien tuominen Suomeen.
  • Psykoterapeuttikoulutukset yhteistyössä yliopistojen kanssa.
  • Monimuotoiset täydennyskoulutukset ammattilaisille.
  • Kognitiiivisen psykoterapian kouluttajien kouluttaminen.
Vuosi 2017: 23 toteutuksessa olevaa toimipaikkakoulutusta, 7 psykoterapeuttikoulutusta, n. 1 500 koulutuksiin osallistunutta, yli 50 kouluttajaa.

Keskimäärin palaute osallistujilta noin 4, asteikolla 1–5, kun korkein on 5. Useissa koulutuksissa jopa 4,5.

Yllä olevassa kuvassa: Luote Oy:n johtohenkilöt ovat vieneet yritystä menestyksekkäästi eteenpäin omien toimiensa ohella. Vasemmalta: Kristiina Fromholtz-Mäki, Anna-Maija Kokko ja Susan Laitala

Lue lisää luote.fi

Mainos