6ccee26f 71a5 41d9 81be 2c02fbe63133

Teknologiasta lisäarvoa Suomelle ja suomalaisille

Terveysteknologia on tunnettu viennistään. Viime vuonna tuotevienti oli 2,2 miljardia euroa. Terveysteknologia tuo myös parempaa hoitoa ja kustannushyötyjä.

Sairaaloissa on paljon teknologiaa, kun isojen yritysten ratkaisut on otettu käyttöön – myös maailmalla. Tämä on näkynyt vientiluvuissa jo parikymmentä vuotta. Kotihoidossa ja perusterveydenhuollossa on vielä vähän teknologiaa, mikä taas kertoo pienten yritysten vaikeudesta saada ratkaisujaan kaupaksi.

Tulevaisuus tuo pienillekin yrityksille uusia mahdollisuuksia, kun ikäihmisten hoito kotona yleistyy ja ennaltaehkäisyn rooli vahvistuu. Samalla ihmisten vastuu omasta terveydestä lisääntyy, mikä innostaa monia hankkimaan hyvinvointiteknologiaa käyttöönsä.

Eläköityminen taas tulee hävittämään käsiä ja tylsät työt siirretään koneille. Tekoäly ja robotit eivät väsy, eivätkä tarvitse vapaapäiviä. Ihmisten välinen kanssakäyminen ja muu mielekäs työ jää ihmisille.

Jatkossa korostuu myös yhteistyö, kun hoitopolut ja prosessit, mutta myös ihmisen ja koneen interaktio muuttuvat. Viimeistään silloin ymmärretään, että osaoptimointi ei tuota parasta tulosta ja että pieniäkin toimijoita tarvitaan parhaiden ratkaisujen aikaansaamiseksi.

Saara Hassinen Healthtech Finland, toimitusjohtaja

healthtech.teknologiateollisuus.fi

Mainos